Respublikinė paroda „Rieda saulė per pasaulį“

Druskininkų lopšelyje-darželyje „Žibutė“ atidaryta respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių darbų paroda „Rieda saulė per pasaulį“ kurią organizavo ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Vida Kvaraciejūtė, specialioji pedagogė metodininkė Natalja Bulotienė ir kūno kultūros mokytoja metodininkė Edita Kibirkštytė.
Parodos tikslas – skatinti ikimokyklinių įstaigų bendruomenes aktyviai partnerystei ir kūrybiškoms inovacijoms, padedant vaikams tenkinti socialinius emocinius, pažintinius poreikius bei meninę patirtį. Uždaviniai: plėtoti vaikų emocijas ir jų raišką kūrybiniame darbelyje „Saulė“ lavinti estetinį skonį ir meninius gebėjimus, skatinti ugdymo įstaigų bendradarbiavimą.
Parodoje dalyvauja Jašiūnų (Šalčininkų raj.) lopšelio-darželio „Žilvitis“, Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos, Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiogelis“, Pociūnėlių (Radviliškio raj.) pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės, Raseinių lopšelio-darželio „Liepaitė“, Švenčionių lopšelio-darželio „Gandriukas“, Vilniaus ugdymo įstaigos VŠĮ „Mamos delne“ vaikai.
Nuoširdžiai dėkojame parodos dalyviams vaikučiams, jų mokytojoms už nuostabius kūrybinius darbus, puošiančius Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ erdvę, šildančius saulės spinduliais ir gera nuotaika.

Mokytoja metodininkė Natalja Bulotienė