Finansinė atskaitomybė

2019 m. III ketvirčio finansinė ataskaita

2019 m. II ketvirčio finansinė ataskaita

2019 m. I ketvirčio finansinė ataskaita

2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. III ketvirčio finansinė ataskaita

2018 m. II ketvirčio finansinė ataskaita

2018 m. I ketvirčio finansinė ataskaita

2020 metų 1 ketvirčio darbo užmokestis

Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ 2019 m. finansinė atskaitomybė

2020 m. I-ketvirčio financinė atskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos už 2020 m. pirmą ketvirtį