Tikiu į pasaką, Čiurlionio pasaką

Rugsėjo 22 – 27 dienomis „Bitelės“ grupės mokytojos ir ugdytiniai organizavo trumpalaikį projektą Kastuko gimtadieniui paminėti. Projekto veiklose aktyviai dalyvavo vyresniukai, priešmokyklinukai bei jų tėveliai. Kiekvieną projekto dieną vyko vis kita ugdomoji veikla. Projektas prasidėjo jau šeštadienį. Šią dieną vaikai su savo tėveliais pagal galimybes aplankė bent vieną objektą susijusį su M. K. Čiurlioniu ir nusifotografavo. Pirmadienį vaikai su mokytojomis kalbėjo apie M. K. Čiurlionio kūrybą, klausė poeminės simfonijos „Miške“, tapė ir piešė dailininko ir kompozitoriaus spalvomis. Antradienį ugdytiniai su mokytojomis aplankė įvairias M. K. Čiurlionio erdves: M. K. Čiurlionio memorialinį muziejų, paminklą, reprodukcijas. Trečiadienį vyko susitikimas su menotyrininke Aušra Česnulevičiene, kuri vaikams demonstravo Kastuko vaikystės fotografijas, pasakojo apie jo šeimą, pomėgius, vaišino taip jo mėgiamomis bandelėmis ir slyvomis. Ketvirtadienį vyko piešinių „Piešiu Čiurlionio spalvomis“ ir fotografijų „Pasivaikščiojimas Čiurlionio takais“ parodų atidarymas. Piešinių parodą iškilmingai atidarė darželio direktorė. Taip pat šią dieną į svečius atvyko Viečiūnų progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Linelis“ „Žibutės“ auklėtiniai ir jų mokytojos. Kartu su mumis svečiai žaidė muzikinį žaidimą, atliko mankštelę bei piešė ir tapė čiurlioniškomis spalvomis. Projekto metu ugdytiniai patyrė džiugių akimirkų, kūrybiškai ir aktyviai veikė visose organizuojamose veiklose.

Mokytojos Sandra Nalevaikienė ir Marytė Kašėtaitė