Svečiai iš Kretingos mokyklos – darželio „Žibutė“

Birželio 26 d. lopšelyje – darželyje „Žibutė“ lankėsi svečiai iš Kretingos mokyklos – darželio „Žibutė“. Darželyje vyko seminaras tema: „Bendravimas ir bendradarbiavimas kuriant aplinkas šiuolaikiniam vaikui“. Po seminaro aptartos šių dienų ugdymo aktualijos, pasidalinta patirtimi ugdant mažuosius „žibuokliukus“. Diskutuota apie bendradarbiavimo ir partnerystės svarbą ugdymo procese, stiprinant socialinį dialogą, atsakomybę bei partnerystę tarp ugdymo įstaigų. Po malonaus pašnekesio prie arbatos puodelio, svečiai apžiūrėjo mūsų darželio erdves ir pakvietė apsilankyti savo įstaigoje.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Rita Rimkevičiūtė