„Ramybės ir susikaupimo metas“

Krikščioniškasis pasaulis, laukdamas Išganytojo atėjimo, maždaug mėnesį iki šv. Kalėdų tarsi nuščiūva. Adnevtu vadinamas laikotarpis skirtas pabendrauti su artimaisiais, su visais susitaikyti, susikaupti, skleisti ramybę ir gerumą.

Gruodžio 4 deiną „Bitelės“ grupės vaikai su mokytojomis lankėsi Viečiūnų progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Linelis“ adventiniame rytmetyje „Ramybės ir susikaupimo metas“. Klausėsi pasakojimo apie adventinius darbus, žaidė adventinius žaidimus, dainavo daineles, gamino po kalėdinį žaisliuką.

Taigi adventas – tai laikas, skirtas priminti apie buvimą kartu, artimojo pajautimą, laikas padėkoti, atsiprašyti ir susitaikyti.  Dabar pats metas prisiminti amžinąsias, tikrąsias vertybes, apmąstyti, ką turėtume keisti savyje ir aplink save, kad kitais metais būtume laimingesni.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Naruckienė