Puoselėjame pagarbą knygai

Šių metų kovo pabaigoje – balandžio pradžioje lopšelyje – darželyje „Žibutė“ buvo vykdomas projektas „Nykštukų pasakos“, skirtas Pasaulinei vaikų knygos dienai. Projekto rengėjai – ikimokyklinio ugdymo mokytojos Rūta .Milašienė ir Asta Vaitiekūnienė, projekto partneriai – specialioji pedagogė Natalja Bulotienė, socialinė pedagogė Jolita Balčiuvienė, tėvai, kitų grupių mokytojai. Projekto tikslas: puoselėti asmenybės vertybes, plėsti ugdytinių patirtį ir žinias apie knygą, pasakas per įvairias edukacines veiklas, išvykas.. Projekto metu buvo siekiama ugdyti socialinę ir pažinimo kompetencijas, lavinti kūrybiškumą, įtraukiant į ugdymo procesą tėvelius ir kviestinius edukatorius.

Visos darželio grupės gavo užduotį: sukurti po pasaką ir ją iliustruoti. Galutinis šio kūrybinio darbo rezultatas buvo įrišta ir pristatyta „Nykštukų pasakų“ knyga. Pristatymo  metu vaikai parodė po trumpą savo pasakėlių anonsą.

Vaikai kartu su tėveliais namuose kūrė knygelių skirtukus, kuriais buvo papuoštas darželio pagrindinis stendas, taip pat šoniniai darželio stendai. Rytmečiai projekto metu prasidėdavo nuo nykštukų mankštelės, ryto rato pokalbiai – nuo įvairių pasakų, jų personažų aptarimo. Grupėse visas dvi savaites buvo eksponuojamos įvairios vaikų atneštos knygelės. Vyko pasakų, eilėraščių skaitymai, vaizdinės medžiagos demonstravimas, įvairūs kūrybiniai darbai. Darželio koridoriuje surengta pasakų personažų paroda, kurioje puikuojasi ir vaikų kurta „Nykštukų pasakų“ knyga.

Viduriniojo ir vyresniojo amžiaus grupėse viešėjo pasakų vaikams kūrėja edukatorė Indrė Gaskaitė. Vyresniųjų gr. vaikai vyko į miesto biblioteką, ten pasakos personažas Drakoniukas aprodė vaikams vaikiškų knygelių namučius, leido pavartyti knygelių. Jaunesnieji darželinukai aplankė VU Santaros klinikų vaikų reabilitacijos skyriaus „Saulutė“ biblioteką.

Dviejų savaičių projektą vainikavo svečių iš Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos vedami užsiėmimai vaikams „Prisijaukinti pasaką“ ir „Draugystės laiškas“. Vaikai ir pedagogai už viešnagę ir turiningą edukaciją nuoširdžiai dėkoja bibliotekos darbuotojams Petrui Zurliui, Odetai Maziliauskienei, Kristinai Karvelytei ir Mildai Bieliauskaitei.

 

Lopšelio-darželio „Žibutė“ mokytoja Rūta Milašienė