„Margi margučiai – linksmi vaikučiai“

Balandžio 24 dieną lopšelyje-darželyje „Žibutė“ šventėme šv. Velykas. Šiai šventei ruošėmės iš anksto: vaikai spalvino margučius, puošė darželio teritoriją o antradienio rytą pavasariškai nusiteikę maži ir dideli susirinko pasidžiaugti šv. Velykomis ir paridenti margučius. Vaikus maloniai pasitiko Velykė ( vyresnioji auklėtoja J. Masionienė). Ji supažindino vaikus su Velykų šventės tradicijomis. Velykė atvyko ne viena – ją atlydėjo viščiukų pulkas su Velykų kiškučiu  ( mokytoja metodininkė A. Buragienė ). Pačius mažiausius vaikučius su šv. Velykomis sveikino viščiukas (mokytoja R. Kvaraciejienė) ir kiškutis ( vyresnioji mokytoja L. Balšytė).  Šventę vainikavo  smagios dainos,  šokiai, margučių marginimas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Rimkevičiūtė