„TU LIETUVA TU MANA“

Vasario 16-oji – ypatinga šventė visai Lietuvai, neišskiriant ir pačių mažiausiųjų. Norėdami paminėti šią svarbią datą Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ vaikai, mokytojos, tėveliai šventiškai pasipuošę vasario 14 d. susirinko į lopšelio-darželio salę paminėti šios svarbios mums visiems datos. Šventę vedė mokytojos R. Jonavičienė ir L. Kudelienė pasipuošusios tautiniais drabužiais. Kanklėmis grojo buvusi darželio ugdytinė Emilija. Šventės metu visi giedojo Tautinę giesmę, buvo demonstruoja...
More

„Žiemos olimpiada 2020“

„Ikimokyklinukų Žiemos olimpiada“ - finišas. Visas žaidynes sportininkus lydėjo olimpinės vertybės - draugystė, pagarba, tobulėjimas. Ugdytiniai išbandė savo jėgas „Biatlono“ rungtyje, išnaudojo mieste esančią infrastruktūrą, vyko į Snow Areną, pramogavo „Snow tubing“ trasoje. Dėkojame Snow Arenos administracijai ir instruktoriams už suteiktą galimybę pajusti tikras žiemos linksmybes. https://www.youtube.com/watch?v=DCMrProG_6g&feature=youtu.be
More

„Ikimokyklinukų Žiemos Olimpiada 2020”

Aktyvi Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ bendruomenė prisijungė prie respublikinio projekto „Ikimokyklinukų Žiemos Olimpiada 2020”. Šiuo projektu vaikučiai skatinami susipažinti su žiemos sporto šakomis, išbandyti jas praktiškai. Žaisdami vaikai susipažįsta su Olimpinėmis vertybėmis – draugystė, pagarba, tobulėjimas! Atidarymo metu vaikai pagal savo galimybes įveikė Olimpininę mylią (1.609 km)
More

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ IR SKYRIŲ VIRTUALI PARODA „ATVERKIME DURIS ŠV. KALĖDOMS“

Virtualią parodą organizavo lopšelio-darželio „Žibutė“ mokytoja Vida Kvaraciejūtė, kūno kultūros mokytoja Edita Kibirkštytė, spec. pedagogė Natalja Bulotienė. Parodo tikslas ir uždaviniai: kurti bendrystės nuotaiką ypatingu šv. Kalėdų laukimo laikotarpiu. Skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp Druskininkų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų, kurti pozityvią šventinę nuotaiką. Puoselėti ikimokyklinio ugdymo mokytojų kūrybinę saviraišką, meninius sugebėjimus. Parodoje dalyvavo trys iki...
More

Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ metodinė išvyka

2019 m. gruodžio 11 d. Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ pedagogės įprastą darbo dieną pakeitė metodine išvyka. Šios išvykos poreikį padiktavo mūsų įstaigos veiklos gerinimo, ugdymo kokybės siekio ir edukacinių erdvių kūrimo įstaigoje planai 2019 metais. Todėl, siekiant surinkti kuo daugiau informacijos, pasisemti kitų įstaigų patirties edukacinių erdvių kūrime, projektinėje veikloje ir pasirinkta metodinė diena, kurios metu buvo aplankytos 2 kitų rajonų ugdymo įstaigos, apsilankyta ...
More

Futboliuko Kalėdos 2019

Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė” „Kregždutės” grupės aštuonių vaikų komanda 2019 metų gruodžio 14 dieną dalyvavo Respublikiniame ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos (RIUKKPA) ir Masinio futbolo asociacijos (MaFA) organizuojamame tradiciniame, pačiame linksmiausiame ir viename iš didžiausių RIUKKPA renginių "Futboliuko Kalėdos". https://www.youtube.com/watch?v=wpOm1OvX6jc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1xHOSUSHlA-7_H1aeTW8a-hz1M_phIdlIN4P6GKer6fWN58zxXgyNcNzc
More

Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ atstovės lankėsi metodinėje dienoje Klaipėdos ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir Kretingos mokykloje darželyje

Lapkričio 28 d. ir 29 d. Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ atstovės lankėsi metodinėje dienoje Klaipėdos ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir Kretingos mokykloje darželyje.Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Puriena“ direktorė Virginija Letukienė skaitė pranešimą tema: „Patirtinio ugdymo(si) formų panaudojimo galimybės projektinėje veikloje“. Direktorė kartu su pavaduotojomis ugdymui dalijosi gerąja patirtimi įstaigos aplinkų, erdvių kūrime.Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Pingvinukas“ direktorė Ta...
More